SrIvaishNava Portal (consolidated view)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

pramEyam (goal) – dhivya dhEsams, AzhwAr/AchArya avathAra sthalams, etc

logo-smalldhivya dhEsams pillai-logo-smallSrIvaishNava Education/Kids Portal Santhai classes/recordings ebooksPrinted books

pramANam (authentic literature) – granthams, dhivya prabandham, etc

dhivyaprabandham-smalldhivya prabandhams Portal (multiple languages) granthamsgranthams Portal (multiple languages) gIthAgIthA
scriptures-english-ponnadiEnglish granthams-hindihindi granthams-kannadakannada
granthams-malayalammalayalam granthams-nepalinepali granthams-telugutelugu
granthams-thamizhthamizh

pramAthA (preceptors) – guru paramparai

acharyas-portalAchAryas Portal

Acharyas-logo-englishEnglish Acharyas-logo-hindihindi kannada
malayALAm Acharyas-logo-nepalinepali Acharyas-logo-telugutelugu
Acharyas-logo-tamilthamizh

kOyil – German site

http://koyil.de

Mutts

bhavishyadhacharyanemperumAnAr jIyar mutt,

AzhwArthirunagari

vAdhikEsarivAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar mutt,

kAnchIpuram

vanamamalai-muttSrI vAnamAmalai mutt (Independent Site) embAr_jIyarembAr jIyar mutt,

SrIperumbUthUr

AchArya thirumALigais

AzhwArthirunagari AththAn thirumALigai

kOyil periya nambi thirumALigai

Trusts

kArimArankArimAran kalai kAppagam (Independent Site) varavaramuniSrI varavaramuni sambandhi trust

Essentials

sriramanujadharsanamSrI rAmAnuja dharsanam magazine anushtanamsanushtAnams (Practical aspects)

thiruvArAdhanam, etc

ebookse-books presentationsPresentations

archived in https://koyilorg.wordpress.com

pramEyam (goal) – http://koyil.org

pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org

pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org/

SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Advertisements